Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen vormt een belangrijk aspect binnen het beleid van b-token. Door duurzaam te ondernemen houden we rekening met de ecologische en maatschappelijke effecten die wij teweegbrengen. Op die manier willen we bouwen aan een betere toekomst voor de volgende generaties.

Het feit dat b-token een duurzame onderneming is, uit zich in ons werk van elke dag, maar ook in talloze initiatieven waar we aan deelnemen of die we zelf organiseren. Lees hieronder meer over onze duurzame projecten.

Beleidsverklaring - ISO 9001 en 14001

Wij van b-token willen kwaliteit garanderen van de te leveren goederen/diensten en de manier waarop deze geproduceerd worden. Ook milieu vormt een essentieel onderdeel van ons beleid. Daarom zijn wij momenteel continue bezig met het behalen en behouden van de ISO normeringen 9001 en 14001. In bijlage onze beleidsverklaring.

Download document
Carbon Neutral Shipping

Alle goederen worden verstuurd via UPS. Sinds 12/7/2010 nemen we deel aan een nieuw initiatief van UPS om pakjes carbon neutraal te verzenden. We beseffen namelijk maar al te goed de grote impact van onze dagelijkse zendingen op het klimaat. 

In het kader van dit project koopt UPS gecertificeerde CO2-credits en biedt ons zo een manier om de uitstoot te compenseren.

UPS berekent onze uitstoot en biedt ons de nodige CO2-credits aan om die te neutraliseren. UPS werkt met wereldwijd erkende certificatie- en validatiegroepen en breidt zo haar inspanningen uit om het brandstofverbruik te verlagen, energie te besparen, te recycleren en verantwoordelijk te handelen.

Voor slechts een kleine toeslag per pakket kunnen wij alle goederen UPS Carbon Neutral versturen. Deze toeslag wordt uiteraard niet doorgerekend aan de klant. Dit is ons cadeautje aan de natuur.

Global Compact Network

Sinds 12 mei 2011 is b-token lid van het UN Global Compact Network en dit als eerste officiele micro-onderneming. Dit lidmaatschap houdt in dat b-token veel aandacht moet blijven besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen om zo te voldoen aan de normen van het GCN.

Bekijk hier het regionale journaal van 14 juli 2011 met een reportage over b-token als lid van het Global Compact Netwerk.

Download document
Groene stroom

Vanaf januari 2016 is b-token overgeschakeld op groene stroom van Eni. Deze firma levert hernieuwbare elektriciteit van haar windturbines, kleine waterkrachtcentrales, PV-installaties, ... en wat het aankoopt bij kleine hernieuwbare energieproducenten in België aan haar coöperanten. Met andere woorden: wie de hernieuwbare elektriciteit van Eni wil, treedt toe tot de coöperatie en wordt mede-eigenaar van de projecten.

×

Menu

Smart Token

We have a website in your country.

We recommend to visit the local website for accurate prices & faster support.

Visit {{country_url}}
or stay on https://www.b-token.be.